ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

16.02.2011.
Како написати стручни и научни рад?

Низ стручних акредитованих предавања у фебруару, у оквиру Континуиране медицинске едукације у Лозници, у организацији Подружнице Лозница СЛД, настављен је са темом „Како написати научни рад?“. Предавач је прим. др Нада Ђурић. Учествовало је 224 учесника, лекара и других здравствених радника, а пасивни учесници су добили по 3 бода.Тема „Како написати научни рад или стручни рад?“, укључила је и смернице за успешну презентацију припремљеног рада и могло би користити свима који желе да се укључе у Континуирану медицинску едукацију као акредитовани предавачи. Наредни рок за акредитацији стручних предавања је 1. април – подсетила је Ђурић. 
-Поред добре воље и жеље, важан услов да би неко био акредитовани предавач – је за лекара да има завршену специјализацију, као стоматолог и фармацеут, затим особа са факултетским образовањем са 5 година радног стажа, или средњошколским и вишим образовањем са 10 година стажа. Битно је такође нагласити да циљна група може имати исти ниво школске спреме или нижи од предавача. Једну тему могу заједно обрадити два или три акредитована предавача – објаснила је прим. др Нада Ђурић.

Уз објашњење о састављању биографије, указала је и на то да су карактеристике научног или стручног рада: вишеслојност, чврста структура и особен стил. То је на занимљив и сликовит начин приказан у презентацији. Структура подразумева, поред упечатљивог наслова, сажетак, увод, постављене хипотезе и циљеве, материјал, методе, резултате, дискусије са закључцима и литературу. Стил мора одликовати прецизност, економичност, концизност и једноставност и разумљивост.Наслов је најупечатљивији део рада и мора бити довољно информативан, али најчешће до 100 словних места. У сажетку се не користе скраћенице и графички прикази, пише се у трећем лицу и садржи један или више кратких пасуса. Да би презентација рада била добра, мора се знати најпре њена намена, како да се припреми и како се спроводи, али пре свега треба добро проверити све пре почетка презенатације како би избегли могућа изненађења. Реч је о бројним детаљима, од којих зависи каква ће презенатција бити, а само излагање је увек круна дуготрајног рада – нагласила је Ђурић, говорећи о начину припреме научног или стручног рада..........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com