ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

19.04.2011.
Одлука Председништва СЛД ( преузето са званичног сајта www.sld.org.rs)
Београд, 18. април 2011. 01 број 746

На основу члана 13, став 4 Статута Српског лекарског друштва Председништво Друштва је на седници одржаној 14.4.2011. донело


ОДЛУКУ


I

1.  Утврђује се годишња чланарина за 2011. у износу од 3600,00 динара

1a. Пензионисани доктори медицине и доктори стоматологије       плаћају 50% годишње чланарине, а незапослени доктори       медицине и доктори стоматологије плаћају 1000,00 динара       годишње чланарине за 2011.

2.  Чланарина за 2011. важи за период 1. јануар-31. децембар 2011.

3.  Чланарина се распоређује на следећи начин: Подружница      задржава 40% од чланарине, 60% од чланарине се шаље Српском      лекарском друштву од тога 40% иде за рад Друштва а 20% за рад      специјалистичких секција Друштва.

4.  Београдске подружнице могу да уплате комплетну чланарину на      рачун Друштва.

5.  Подружнице Друштва су у обавези да најкасније до 31. маја 2011.      доставе списак лекара и стоматолога за које се плаћа чланарина у      2011. години.

Списак треба да садржи: име и презиме лекара, специјалистичку област и број лиценце.

Без оваквог списка стручна служба неће бити у могућности да ажурира своје податке о чланству и лекари ће и даље имати проблема са издавањем сертификата.

II


Доктори медицине или доктори стоматологије који изразе жељу да остваре континуитет у плаћању чланарине могу да РЕТРОАКТИВНО, и за раније године, уплате чланарину али у висини чланарине одређене за 2011. годину.

III


Све ПОТВРДЕ које издаје Друштво наплаћују се 500,00 динара.

IV


Доктори медицине и доктори стоматологије, као и чланови-сарадници (фармацеути, психолози, дефектолози, биолози, биохемичари, социјални радници...) који нису чланови Друштва код бесплатних едукација дужни су да за сертификат уплате 1000,00 динара на рачун Друштва, а код едукација са одређеном висином котизације уплаћују ту котизацију увећану за 1000,00 динара.

V


ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ
Подружницама и Специјалистичким секцијама, организаторима континуиране медицинске едукације да не организују заједничке едукације доктора медицине и стоматологије са медицинским сестрама и техничарима, већ да се наменски организује едукација за медицинске сестаре и техничаре, а наменски за докторе медицине и докторе стоматологије.

VI


ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ
Подружницама и Специјалистичким секцијама Друштва које организују континуирану медицинску едукацију да код бесплатних едукација медицинским сестрама и техничарима наплаћују 500,00 динара сертификат а исто тако да котизација за медицинске сестре и техничаре буде у износу од 50% цене котизације за лекаре увећане 500,00 динара за сертификат.

VII


ПРЕДЛАЖЕМО
да Подружнице, које за то имају техничке могућности, преузму израду сертификата за КЕ за чланове своје Подружнице.

УЈЕДНО ПОТСЕЋАМО ПРЕДСЕДНИКЕ ПОДРУЖНИЦА НА ОБАВЕЗУ НАЈАВЕ СКУПА ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ (ТРИ НЕДЕЉЕ ПРЕ ОДРЖАВАЊА СКУПА) И ОБАВЕЗУ ПРАВДАЊА ОДРЖАНОГ СКУПА ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ (15 ДАНА ПОСЛЕ ОДРЖАНОГ СКУПА).Председник СЛД-а
Академик Радоје Чоловић

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com