ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

18.08.2011.
Обавештење радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE

На основу досадашњих акредитација програма КЕ обавештавамо Вас:

1. Ретроактивно акредитовање програма није дозвољено.

2. Циљну групу не могу да чине сви здравствени радници. Више циљних група је дозвољено само у изузетним ситуацијама (информатика, менаџмент....).

3. Право на примедбу имају само лица која сматрају да је направљења грешка при процесу акредитације програма.

4. У периоду примедби није дозвољена акредитација ако је организатор допунио свој програм КЕ на основу напомена.

5. Рецезенти програма КЕ не могу да буду са нижом стручном спремом од оних који изводе програм КЕ (нпр. рецезенти медицинске сестре, а КЕ спроводе лекари).

6. Слушаоци могу да похађају само једну КЕ у току једног дана, а у изузетним околностима максимално две КЕ и то само ако је добијено одобрење од стране Радне групе Здравственог савета за акредитацију програма КЕ.

7. Обавезно је да се у формулару наведе цена КЕ по слушаоцу или да се напише да је КЕ бесплатна.

8. Извршена је допуна формулара за пријаву курса/симпозијума/конгреса са следеће две рубрике:

Да ли се КЕ изводи на енглеском језику? ДА НЕ
Навести све чланове научног или програмског одбора:

----------------------------------------------------

9. На горе наведени начин извршена је допуна и формулара на енглеском језику.

10. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

11. Од 1.09.2011. године ЗС започиње са КОНТРОЛОМ КВАЛИТЕТА СПРОВОЂЕЊА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА КЕ.


Београд, 16.08.2011.


Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE

Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

 


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com