ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

27.09.2011.
Трансфузиологија

У сали за едукацију лозничког Здравственог центра, у оквиру континуиране медицинске едукације, у организацији лозничке Подружнице СЛД, одржано је предавање из области трансфузиологије. Предавање је обухватило две теме: "Промене у конзервисаној крви" о чему је говорила др Јасмина Рангелов-Кулезић , спец. транфузиологије, и " Чување и примена крви"  са којом нас је ближе упознала др Радмила Поповић, такође трансфузиолог, начелник слузбе за трансфузију Опште болнице у Лозници.У свом излагању др Рангелов нас је упознала са  практичним детаљима важним за рад у службама које у терапији примењују крв и крвне продукте.

Састав крвне комопоненте примењене за лечење пацијената разликује се од састава крви у циркулацији даваоца. Разлике у саставу потичу од врсте и састава пластичне кесе за крв, састава и количине антикоагулантно-презервишућег раствора у кеси за крв, али и од начина узимања, складиштења и чувања крви. Од значаја за промене у саставу крви су и услови и трајање транспорта крвне компоненте од службе за трансфузију до болничког одељења на коме се та компонента примењује. За сваку крвну компоненту прописани су услови за чување и складиштење као и за транспорт од стране републичке стручне комисије за трансфузиологију.Др Рангелов је посебно нагласила да трансфузија испоручених јединица крвних компоненти мора почети унутар 30 минута, а ако се не примене у овом року не могу се употребити за другог пацијента.

Крвне компоненте преузете из службе за трансфузију спремне су за непосредну клиничку примену, и не треба их загревати импровизованим методама. За правилну примену крви и њено чување на болничким одељењима неопходна је добра сарадња трансфузиолога и лекара клиничара- истакла је др Рангелов.
У прилогу:

СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИМЕНУ КРВНИХ КОМПОНЕНТИ

 • Концентровани еритроцити чувају се на температури од +2 до +6 степена C
 • Трансфузија испоручених еритроцита мора почети унутар 30 минута. Ако се еритроцити не примене у овом року а били су изван фрижидера не могу се употребити за другог болесника.
 • Трансфузија замрзнуте свеже плазме се препоручује одмах после отапања, најкасније после 30 минута.
 • Трансфузија еритроцита и замрзнуте свеже плазме не треба да траје дуже од 4 сата.
 • Концентрат тромбоцита применити унутар 30 минута.
 • Испорука крви одељењу треба да се ограничи на сукцесивну испоруку само по једне припремљене јединице. Више јединица крви треба испоручти одједном само ако постоји потреба за масивном и брзом трансфузијом.
 • Кућни фрижидери нису подесни за одлагање крви јер немајувидљиво очитавање температуре, ни аларм који би упозорио на промену температуре, ни ваздушно хлађење па постоји могућност хемолизе еритроцита и бактеријске контаминације.
 • Брзина трансфузије крви у првих 15 минута не треба да буде већа од 5 мл/мин.
 • После првих 15 минута трансфузије препоручује се брзина протока 2-4 мл/кг/ТМ/сат
 • Код болесника са ризиком од преоптерећења циркулације и тешком анемијом препоручује се брзина протока од 1 мл/кг/ТМ/сат
 • У кесе крвних компоненти, пре њихове примене, не смеју се додавати лекови.
 • Крвне компоненте се НЕ СМЕЈУ ЗАГРЕВАТИ импровизованим методама (топла вода, стављање на радијатор, лампа)!!!
 • Пре почетка трансфузије било које крвне компоненте треба обавезно измерити болеснику артеријски притисак, пулс и телесну температуру и уписати у картон за трансфузију.
 • Мерење ТА и пулса поновити за 15 минута и уписати резултате
 • На крају трансфузије измерити артеријски притисак, пулс и телесну температуру.
 • Обавезно обезбедити писани пристанак пацијента пре трансфузије крвне компоненте.                                                                                                                                     

 

 

 


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com