ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

14.02.2012.
Болничке инфекције – индикатор квалитета рада

На предавању одржаном 14. фебруара 2012. године у сали СЛД у Лозници, говорили су прим. др Нада Ђурић епидемиолог и Надица Полић, струковни санитарно – еколошки инжињер за болничке инфекције (БИ). Прво су говориле о епидемиолошким карактеристикама БИ, затим о начелим контроле и методе праћења БИ, о предностима и недостацима различитих стратегија праћења, инциденција различитих болничких инфекција и анализа постојећег стања у установи.

Излистани су фактори ризика који погодоју настанаку интрахоспиталних инфекција су били следећи сегмент презентације. Фактори ризика за настанак болничке инфекције везане за пацијенте (узраст и пол, гојазност, АСА скор, клицоноштво, дужина преоперативне хоспитализације, Diabetes mellitus, пушење, имуносупресивна терапија), фактори везани за саму операцију (преоперативна припрема, здравствено особље као резервоар узрочника БИ, антимикробна профилакса, фактори ризика током операције, асептичне и оперативне технике, дужина операције, брига о оперативном месту-постоперативна нега и дренови).

Фактори средине и особине  микроорганизама као фактора ризика за настанак БИ. Локализације болничких инфекција: инфекције оперативно места (површна и дубока инфекција оперативног места и инфекција органа/простора оперативног места). Микроорганизми узрочници инфекција оперативног места. Препоруке за превенцију инфекције оперативног места; инфекције уринарног тракта (поступак за катетеризацију мокраћног система технике асепсе, одржавање катетера, пражњење дренажне вреће, узимање узорака урина).

Употреба антибиотика у превенцији развоја инфекција повезаним са катетеризацијом. Инфекције повезане са интравенском терапијом (извори и патогенеза инфекција, праћење и надзор над инфекцијама везаним за катетере, интраваскуларни катетери и раствор за парантералну примену, место инсерције и техника приступа која прати најмањи ризик-асептични поступак увођења периферног интравенског катетера. Инфекције повезане са периферним катетером и асептичне технике). Контрола инфекција вирусима који се преносе путем крви (вирисни хепатитиси, инфекције ХИВом, професионални ризик за здравствено особље, ризик за болеснике и одговорност здравствених радника). Пнеумоније (патогенеза и стратегија превенције пнеумонија).

Спречавање инфекција узрокованих висеструко отпорним  микро-организмима (MRSA – извори инфекције, начин преноса, мере у контроли инфекције и антисептички третман пацијента, VRE-ризични чиниоци, извори инфекције, начин преноса и мере контроле, EBLS-ризични чиниоци за колонизацију или инфекцију и мере контроле инфекције). Презентоване су и мере за спречавање и сузбијање болничких инфекција (методе дезинфекције, поступци са биолошким и инфективним материјалом, поступци дезинфекције и стерилизације медицинске опреме и инструмената. Стерилизација и контрола стерилизације, поступци одржавања хигијене руку).

На крају стручног сатанка је истакнута законска обавеза унапређивања квалитета рада свих запослених, а број БИ је индикатор квалитета рада здравствене установе. Такође ће се излистати и објаснити сви параметри и индикатори за квалитет рада болнице.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com