ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

28.02.2012.
Опасни диоксини

Једно од акредитованих предавања Подружнице Лозница СЛД, које је одржано почетком 2012. године је «Диоксини и њихов утицај на људско здравље». Предавач је Валентина Петровић, дипломирани биолог, запослена у ДЗ Лозница.

Диоксини су група сродних једињења који су широко распрострањени  загађивачи животне средине. До сада је познато 419  различитих једињења из класе PCDF: polihlorovanihdibenzofuranaи  класе PCDDpolihlorovanihdibenzo-p-dioksina.Први од њих TCDD (2,3,7,8 tetrahlor-di-benzodioksin) описан је 1957, a после хемијске катастрофе 1976.г. у Италији у граду Севесо, назван је и Севесо диоксин. Ова еколошка катастрофа била је повод интензивног научног истраживања целе једне групе једињења. Диоксини и фурани разликују се међусобно само по присуствуили одсуству молекула кисеоника у својој структури, а уобичајено се под појмом диоксини подразумевају обе групе једињења.

По речима Валентине Петровић, диоксини најчешће доспевају у животну средину процесима: сагоревања органских материја, бељења и хлорисања, производње различитих хемијских супстанци, али могу бити и резултат природних процеса, као што су вулканске ерупције и шумски пожари. Према  данашњим сазнањима, најтоксичнији су диоксини и фурани су из класе 2,3,7,8. Ради се тачно о 17 једињења од свих 210 познатих dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana. Осим експерименталних резултата из анималних огледа, сазанање о деловању диоксина дошло је и из преко 20 индустријских катастрофа у којима је описано прриближно 1.000 случајева тровања диоксинима.Када је у питања акутна изложеност диоксинима разликују се неспецифични симптомиу које убрајамо надражај слузнице ока, носа и ждрела, вртоглавицу, мучнину и повраћање, од специфичних случајева тровања диоксинима. Од специфичних симптома – хлорне акне које настају после више од две недеље од експозиције. Чак и мале концентрације диоксина (најнижа описана доза била је  828 ng 2,3,7,8 TCDD) у стању су да изазову хлорне акне. Далеко значајније последице по здравље оставља хронично излагање диоксинима. Овде су свакако најзначајнији: канцерогено деловање диоксина – при чему је претпостављањо кацерогено деловање диоксина – при чему је претпостављено деловање у смислу туморских промотора. Туморски промотори нису токсични за геном, не изазивају мутацију ДНК-а, али су у стању да снажно утичу на појачан раст спонтано насталих тумора. Код индустријских радника изложених деловању диоксина често се региструју тумори (саркоми) меких ткива, лимфоми, као и карциноми желуца. TCDD је 1997. класификован од стране IARC као карциноген. Деловање на репродуктивне функције и тератогеност, као и деловање на имунолошки систем. Диоксина има у ваздуху, земљишту, води, седименту, храни, посебно у млечним производима, месу, риби, шкољкама. Акумулирају се у ланцу исхране, углавном у масном ткиву животиња. Најнижа количина диоксина је у води и ваздуху и биљкама. Више од 90% људи је изложено преко хране, углавном меса и млечних производа, рибе и шкољки.  Рачуна се да је свакодневно оптерећење диоксина између 4-80 pg TE/g  масног ткива (с обзиром на нагомилавање диоксина у масном ткиву).На крају је Петровићева закључила да је свако неконтролисано спаљивање отпада узрок емисије диоксина у атмосферу а посебно је опасно спаљивање пластике. Диоксин нам се враћа као талог или се са кишама поново слива у земљиште које се тако контаминира, па се преко биљака и траве уноси у живе организме и кроз ланац исхране долази и до човека.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com