ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

27.03.2012.
Патологија дојке

Акредитовани едукативни програм на тему: “Патологија дојке“, одржан је 27.3.2012. године у сали за едукацију СЛД Лозница. Предавач је био др Младен Лазић, патолог у Општој болници Лозница. Циљ предавања је био да се лекарима опште медицине и лекарима свих специјалности као и медицинским сестрама и свим здравсвеним техничарима, изнесу основне информације из ове области. 

Болести дојке су приказане у три велике групе: запаљења; пролиферативне промене и тумори. Доктор Лазић је истакао основне принципе у дијагностиковању болести дојке: прво, тројни принцип тимског рада (хирург, радиолог, патолог) и други основни принципи скрининг дијагностике, са корелацијом радиолошких и патолошких налаза. Показане су и одабране фотографије биопсијског материјала и хисто-патолошке слике најважнијих лезија. Приказани су и неки основни статистички подаци: 1. процентуална заступљеност појединих болести дојке код палпабилних промена; 2. очекивана процентуална заступљеност малих и „ин ситу“ карцинома који се открију скрининг методом; 3.инциденца и смртност од канцера дојке у Србији. Приказан је и списак фактора ризика и прогностичких параметара код карцинома дојке. Ово предавање би требало да подстакне колеге да припреме предавања из области епидемиологије, радиолошке дијагностике, терапије и рехабилитације канцера дојке. Крајњи циљ је, по речима Лазића, активним приступом и тимским радом остварити што боље резултате у раном откривању канцера дојке и смањити смртност жена у напродуктивнијем периоду њиховог живота.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com