ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

04.04.2012.
Здравствено васпитни рад у заједници

Према дефиницији Светске здравствене организације здравствено васпитање представља активан процес учења и оспособљавања појединца и заједнице да се користе стеченим знањима о психичком, физичком и социјалном здрављу. Истовремено указује на факторе ризика који могу довести до обољења. Савремено здравствено васпитање представља сложену мултидисциплинарну науку која интегрише сазнања из више научних области као што су медицинске, социјалне, науке о понашању и комуникационе науке. О овоме је 4.априла 2012. године говорила прим. др Нада Ђурић, стручни руководилац лозничке патронажне службе и превентивног центра.

Основни циљ здравственог васпитања је подизање општег нивоа хигијенске и здравствене културе и мотивисање појединца и друштва да брину о здрављу. Здравствено васпитање би треблоа да у сваком појединцу развије одговорност за сопствено здравље, здравље најближе околине и средине у којој живимо и радимо.

Здравствено васпитање се заснива на научним истинама о мултикаузалној етиологији обољења, а користи индивидуалне, групне и друге комплексне методе, трибине, предавања, радионице, изложбе, перформансе. Ту је и обука за вршњачке едукаторе за поједине теме, играње улога, употреба драме у вршњачкој едукацији. У раду се могу користити очигледна средства али и средства масовног информисања.

На стручном састанку су се слушаоци упознали са карктеристикама здравствено васпитног рада у здравственој установи али и у заједници. Посебно је презентовано како организовати јавни догађај у заједници, карактеристике организације и припрема конфереција за медије, писање и слање саопштења за медије. Докторка Нада је изјавила да треба користити, у здравстевно васпитне сврхе, медије и њихову заинтересованост за неку тему, а треба и промовисати неку идеју или тему. Превентивне теме треба „угуравати“ у медије. Како написати саопштење да би га објавили медији, како од „меке“ вести направити „тврду“ информацију, понудити податке из истраживања, примере из праксе, како се припремити за јавни наступ.

Током овог стручног састанка су на примерима показане и представљене здравствено васпитне брошуре, лифлети, плакати и приказане су основне карактеристике које морају да поседују здравствено васпитна средства.

Изложене су током предавања и основне карактеристике здравствено васпитног рада са одређеним категоријама становништва, деца, млади, жене, породиље, стари, одрасло и радно активно становништво, оболели од одређених болести или групе обољења.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com