ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

27.06.2012.
Акутни коронарни синдром

Дана 27.06.2012. године у организацији СЛД подружница Лозница одржано је стручно предавање на тему „Акутни коронарни синдром – од дијагнозе до терапије“. Предавач је била прим. др Снежана Митровић, интерниста – кардиолог, иначе начелник Интерног одељења лозничке Опште болнице.

Докторка Митровић је прво објаснила термин акутни коронарни синдром (АКС) који се последњих година употребљава као дијагноза за акутну коронарну болест првих сати или дана од почетка симптома болести.

Нови кардиоспецифични ензими тропонин И и тропонин Т су омогућили бољу дијагностику некрозе миокарда, а примена тромболитичких лекова и перкутане коронарне интервенције (ПЦИ) као стандардне терапије у акутном инфаркту миокарда са елевацијом СТ сегмента (СТЕМИ), примена антитромбозних лекова и ПЦИ у акутном инфаркту миокарда без СТ сегмент елевације (НСТЕМИ) и нестабилној ангини пекторис су помогли да се дефинише значај акутне коронарне болести, пре свега ради одговарајуће терапије чија ефикасност је великим делом одређена брзом применом лека.

Електрокардиографија (ЕКГ) је основна метода за постављање дијагнозе, праћење, прогнозу и доношење одлуке о терапији АКС. Нормалан ЕКГ налаз не искључује дијагнозу АКС.

Акутна реперфузија тромболитичком терапијом или перкутаном коронарном интервенцијом довела је до значајног напретка у лечењу АКС. Широка примена реперфузионе терапије је имала за последицу прогресивно смањење смртности од акутног инфаркта миокарда после 30 дана за 5-10%. Најбоље преживљавају болесници лечени фибринолитичком терапијом у кратком временском интервалу од почетка симптома инфаркта.

Перкутане коронарне интервенције у лечењу АКС су данас метод избора. Побољшање фармаколошких средстава за тромболизу и презервацију коронарне микроциркулације могуће је да ће у комбинацији са ПЦИ дати још боље резултате.

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com