ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

26.09.2012.
Проблеми менталног здравља младих

Према дефиницији Светске здравствене организације ментално здравље је стање добробити у коме појединац реализује своје способности, може да се носи са нормалним стресовима живота, може да продуктивно ради и зарађује, и у стању је да доприноси заједници у којој живи. Ментално здравље обухвата понашање, мишљење, говор, осећање и расположење лица и његов однос према себи и другима. То је на почетку изјавила мр сц. др Јасна Јовановић, психијатар из љубовијског Дома здравља, на стручном предавању одржаног 25.септембра 2012. у лозничкој подружници СЛД.

Ментални поремећај подразумева потешкоће у менталном здрављу. Карактерише се привременим или сталним поремећајем у раду мозга, а испољава се као измењено понашање, расуђивање, доживљавање себе и околине. Ментални поремећај, ако постоји, представља интегрални део индивидуалног здравља и добробити, као и здравља и добробити заједнице, њеног развоја и обнове. Адолесценција је развојни период који се карактерише преображајем који треба да дотадашње дете преиначи у одраслу особу. Адолесценција се може поделити на три подфазе: преадолсценција или пубертет (10-14 године), права адолесценција или адолесценција у ужем смислу (15-19 година) и постадолесценцију или младо одрасло доба (20-24 године). Најчешћи ментални поремећаји младих су:  развојно – психолошки проблеми у које сврставамо различите тешкоће адолесцентног процеса, сконцентрисане око формирања стабилног и дефинитивног идентитета и депресивних стања (укључујући и самоубиство) и поремећаји понашања (укључујући и злоупотребу психоактивних супстанци, насилно и делинквентно понашање и поремећаји исхране) и болести зависности. Превенција поремећаја менталног здравља ове рањиве популационе групе треба да буде приоритет у друштву и у примарној здравственој заштити.

На превенцији поремећаја менталног здравља младих треба да мотивише професионалце за рад и едукацију при Саветовалиштима за младе која би постојала на примарном нивоу здравствене заштите. Све активности професионалаца у раду са младима треба да допринесу јачању и развијању Стратегије за развој и здравље младих а део су стратегије развоја целокупног здравственог система. Ове активности се одвијају у сарадњи Министарства здравља Републике Србије и УНИЦЕФ-а као стратешког партнера Министарства здравља који обезбеђује стручну помоћ и подршку. Ова презентација докторке Јовановић је указала на поремећаје менталног здравља које је могуће решити или решавати на примарном нивоу здравствене заштите.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com