ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

26.09.2013.
Биолошка контрола стерилизације

У организацији СЛД Подружнице Лозница одржано је ново предавање 26.09.2013. „Стерилизација и биолошка контрола као мера спречавања инфекција везаних за медицинске интервенције“. Предавачи су били прим. др Нада Ђурић, епидемиолог и Љиљана Ранковић, струковни санитарно еколошки инжењер из Дома здравља Лозница.

Веома важан начин борбе против инфекција везаних за медицинске интервенције је спровођење мера дезинфекције и стерилизације. Стерилизација значи уништавање свих микроорганизама укључујући и бактеријске споре. Циљ стерилизације је осигурати потпуну одсутност живих организама. Неки се предмет може сматрати стерилним ако је вероватност присутних живих микроорганизама мања од 1:1.000.000 (1 милион). Другим речима, на 1 милион стерилисаних предмета преживели микроорганизам може бити присутан на само једном предмету. Сви инструменти и предмети који улазне у подручје тела које је стерилно или који долазе у додир с ранама морају бити стерилни.

Циљ стерилизације јесте осигурати потпуну одсутност живих организама. Индикатори поступка (процесни инди-катори) показују само да ли је неки предмет био изложен поступку сте-рилизације. Они не дају никакве податке о томе да ли је поступак стерилизације исправно спроведен. Због тога индикатори поступка показују само да је одређени предмет био подвргнут поступку стерилизације. Међутим, тај податак може бити врло важан, ако стерилизатор није пролазан, како не би дошло до мешања стерилисаних и не стерилисаних предмета.

Биолошка контрола стерилизације се састоји у експерименталном уношењу живих микроорганизама и њихових спора отпорних на дејство високих темапература. Микроорганизми се уносе у суви стерилизатор у стакленим ампулама или за аутоклав у пластичним, а након завршеног поступка стерилизације засејавају се на хранљивим подлога и култивишу на одређеној темпаратури 37Ц за суви или 42Ц за аутоклав. Ако нема пораста бактерија после 10 дана, биолошка контрола стерилизације је показала да је стерилизација успешно обављена. Биолошка контрола се обавља повремено према протоколу установе а која је  у складу са препорукама произвођача опреме.

Била је изведена показна вежба како поставити ампуле или епрувете у стерилизатор, како се води прописана евиденција стерилизације и евиденција биолошке контроле. Приказан је и термостат за контролу стерилизације.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com