ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

18.10.2013.
Организовање превенције, дијагностике и лечење болести зависности у примарној здравственој заштити

Проф. др Иван Димитријевић, са Медицинског факултета, Београд, са Психијатријске клинике, Клинички центар Србије, одржао је 18.10.2013. у сали СЛД Лозница стручно предавање које било акредитовано за све запослене у здравству.

Указано је да се лекари и здравствени радници у примарној здравственој заштити први  сусрећу са болестима зависности, било као као независним клиничким ентитетима или као удруженост (коморбидитет) са бројним опште медицинским обољењима и стањима.

Врло често се лече последице употребе алкохола и других супстанци а занемарује основна болест – злуопотреба и зависност од ПАС (психоактивних супстанци).  Програм едукације лекара и других здравствених радника обухвата одабране теме у области биолошких основа болести зависности, фармакологије и неурофизиологије дрога и њихових утицаја на неуротрансмисију. Обрађени су и механизми жудње за супстанцом, ургентна стања (акутна интоксикација, апстиненцијални синдром, делирантна стања и предозираност појединим супстанцама).

Приказана је епидемиологија као и поједине класе супстанци, дијагностички критеријуми као и савремени мултидисциплинарни приступ лечењу, рехабилитацији и ресоцијализацији зависника. Дате су смернице за практично укључивање лекара, здравствених радника и других стручњака (психолози, социјални радници) у области организовања дијагностике, лечења и рехабилитације зависника у примарној здравственој заштити, у локалној заједници у којој живе.

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com