ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

13.12.2013.
Промоција здравља

Прим. др Нада Ђурић, епидемиолог нам је, на стручном предавању одржаном 13.12.2013. у сали СЛД у Лозници, покушала да приближи термин промоција здравља уз поређење превенције, здравственог васпитања и промоције здравља. У промоцији има од свега по мало и намењена је целој популацији и оријентисана ка здрављу, а превенција је усмерена ка појединцу и болести. 

Промоција здравља је од суштинског значаја за развој одрживих система здравствене заштите као и питања повезивања, координације и интеграције здравствених политика са здравственим и ванздравстеним сектором. Она је интегрисана у концепт новог јавног здравља и подразумева свеобухватан приступ целокупној популацији, са доминантним фокусом на здравој популацији. Уконцепту промоције здравља садржан је став да корени болести леже у друштвеним структурама и околностима и да је због тога индивидуални избор понекад илузоран. Исход промоције здравља усмерен је на унапређење здравља и квалитет живота популације. 

У историјском развоју идеја промоције здравља, незаобилазна је улога Конференције уАлма Ати 1977. г. која је била основа за развој промоције здравља, где је истакнута улога заједнице и међусекторског деловања. Прва међународна конференција о промоцији здравља у Отави доноси целовиту дефиницију промоције здравља, као и два значајна документа, Повељу промоције здравља из Отаве и достићи здравље за све: оквир за промоцију здравља.

Ови документи дефинишу посредне услове и факторе унутар једног друштва који су важни за реализацију циљева промоције здравља, издвајајући пет приоритета: 1. Изградња јавно-здравствене политике усмерене здрављу 2. Креирање средина које подржавају здравље 3. Јачање активности на нивоу заједнице 4. Развијање личних знања и вештина 5. Реоријентисање здравствених служби иуслуга. Конференција у Џакарти 1997. године ближе дефинише приоритете промоције здрављау 21. веку: унапредити друштвену одговорности за здравље, повећати улагања у унапређење здравља, повезати и проширити развој партнерства за унапређење здравља, оснажити активност заједнице и појединаца, осигурати предуслове (инфраструктуру) за промоцију здравља,

Стратегије - Како да предузмемо нешто да побољшамо здравље?

1) Изградити здраву јавну политику- да би се обезбедило да иницијативе практичних политика усваком сектору промовишу услове који подржавају здравље

2) Креирати подржавајуће средине (физичке, социјалне, економске, културне и духовне)–које препознају веома променљиву природу друштва уопште, и које раде на обезбеђивањ упозитивне подршке здрављу људи

3) Ојачати активности заједнице - тако да заједнице имају капацитете да успоставе приоритетеи доносе одлуке о питањима која утичу на здравље

4) Развијати личне вештине - да омогућимо људима да имају знање и вештине потребне за суочавање са животним изазовима, да живе здраво и да могу да допринесу друштву уопште

5) Преоријентисати здравствене услуге – како би креирали здравствени систем који препознаје потребе целокупне особе и развили партнерске односе између давалаца и корисника здравствених услуга.

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com