ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

24.01.2014.
Регистар давалаца костне сржи – промоција, развој, резултати

Др Јасмина Рангелов Кулезић, трансфузиолог из лозничке Опште болнице је презентовала колегама шта значи трансплантација матичних ћелија хематопоезе. То је терапијски метод којим се обезбеђује замена оштећених, односно функционално мање вредних ћелија хематопоезе здравим матичним ћелијама.

Трансплантација матичних ћелија обезбеђује комплетну и дугу реконституцију хематопоезног система, а може бити сингена, алогена и аутологна. Алогене трансплантације се изводе између генетски неидентичних особа које су усклађене на основу испитивања подударности антигена у ХЛА систему, уз негативан резултат теста мешане културе лимфоцита. Један од кључних параметара који утиче на клинички исход трансплантације је подударност ХЛА даваоца и примаоца. Око 30% болесника има одговарајућег даваоца међу члановима породице, а сви остали су упућени на Регистар давалаца костне сржи.

Светски регистар давалаца костне сржи формиран је 1989. године и представља базу података о типизацијама ХЛА давалаца матичних ћелија хематопоезе и ХЛА фенотипове јединица умбиликалне крви. Данас садржи податке о преко 22 милиона давалаца из 71 регистра из 50 земаља и 48 умбиликалних банака крви из 32 земље. Задатак Светског регистра је да прикупља податке из националних регистара и омогући претраживање и дистрибуцију података националним регистрима и центрима за трансплантацију. Од 1993.године у регистар се пријављују подаци о молекулским типизацијама за класу II, а од 2001. године и за класу I. По завршеном претраживању упућује се захтев за даља испитивања одабраних потенцијалних давалаца ради потврде типизације молекулским техникама за класу I и II, као и за остала лабораторијска и клиничка испитивања изабраног даваоца.

Регистар даваоца костне сржи Србије формиран је 2005, а у фебруару 2012. постаје део Светског регистра. Сада има 3750 чланова. Службе за трансфузију крви задужене су за регрутовање нових давалаца. То подразумева потпуно информисање о поступку трансплантације, начинима прикупљања матичних ћелија, ризицима и могућим исходима.

Служба за трансфузију крви Опште болнице Лозница на промоцији Регистра даваоца костне сржи ради интензивно од јануара 2010. До сада се у овој Служби Регистру прикључило 927 особа узраста 18-50 година. Највећи број ових особа је у старосној групи 30-40 година (40,20%). 79,67% уписаних особа је мушког пола. Рад на промоцији Регистра је континуиран, тимски, а подржан је од стране Опште болнице Лозница и Института за трансфузију крви. Годишње се у Служби прикупи око 4000 јединица крви и управо тај свакодневни контакт са великим бројем здравих људи даје могућност да се кроз рад у малој групи и индивидуални приступ приближи и појасни потреба укључивања становништва у Регистар. Осим свакодневних усмених излагања и разговора са даваоцима крви практикују се и повремена обраћања локалним медијима, сарадња са Канцеларијом за младе града Лозница као и промовисање Регистра на друштвеним мрежама. За даљи успешан рад на промоцији Регистра давалаца костне сржи неопходно је прикључивање свих трансфузиолошких служби чији би рад био координисан од стране Института за трансфузију крви али и формирање Фондације за национални регистар давалаца костне сржи по угледу на фондације у другим земљама.

Докторка Рангелов Кулезић је истакла да се њихов рад наставља и да им је циљ да што више колега али и грађана сазна о значају регистра и трансплантације матичних ћелија хематопоезе и да им се придруже.

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com