ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

22.05.2014.
Интегрисани план унапређења квалитета здравене заштите

Као члан Комисије за квалитет, руководилац тима за акредитацију службе за одрасло становништво, др Снежана Конић, спец.опште медицине у ДЗ Лозница, је била прави предавач за презентовање увођења и спровођења  интегрисаног плана унапређења квалитета здравствене заштите, 22.маја 2014. у Лозници.

Квалитет здравствене заштите процењује се на основу одговарајућих показатеља који се односе на обезбеђеност становништва здравственим радницима, капацитет здравствених установа, опрему, односно који се односе на показатеље процеса и резултата рада и исхода по здравље становништва, као и на основу других показатеља на основу којих се процењује квалитет здравствене заштите (Члан 203. Закона о здравственој заштити Републике Србије).

Под квалитетом здравствене заштите, у закону о здравственој заштити, подразумевају се мере и активности којима се, у складу са савременим достигнућима медицинске, стоматолошке и фармацеутске науке и праксе, као и савременим достигнућима науке и праксе која доприноси вишем нивоу квалитета здравствених услуга које пружају здравствени радници и сарадници, повећавају могућности повољног исхода и смањује ризик настанка нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини. Квалитетна здравствена заштита омогућава организацију ресурса на најбољи  начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака.

Стално унапређење квалитета је достизање новог нивоа квалитета који је бољи од претходног.  Стално праћење и унапређење квалитета здравствене заштите има за циљ да смањи: Неуједначен квалитет здравствених услуга, Неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената, Неефикасно коришћење здравствених технологија, Време чекања на медицинске процедуре и интервенције, Незадовољство корисника пруженим здравственим услугама, Незадовољство запослених у систему здравствене заштите, Трошкове који настају због лошег квалитета.

Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свако-дневних активности здравствених радника и свих других запослених у здра-вственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга. Стратегија за стално унапређење квалитета здр.заштите и безбедности пацијента је и стварање услова да корисници-пацијенти буду у средишту система здрaвствене заштите.

Важно је и унапређење стручног знања здр. рад. и подизање свести о значају сталног унапређења квалитета здр. заштите и развијања специфичних знања и вештина. Важна је и култура сталног унапређења квалитета здр. заштите и безбедности пацијената. У оквиру унапређења квалитета рада спада и акредитација здравствених установа које се спроводи по стандардима Агенције за акредитацију здравствених установа.  Акредитација јесте поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине.

Докторка Снежана је током предавања изнела конкретне податке за ДЗ Лозницу и упоредила их са подацима за целу Републику, да би слушаоцима приближила тему и да би им било јасније.


 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com