ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

24.10.2014.
Kлинички пут као алат за унапређење квалитета


Др Оливера Јовановић из Министарства здравља Јединица за управљање пројектима Светске банке и др Данка Живановић, спец опште медицине,координаторка за увођење клиничких путева у Дому здравља Ваљево, су нам 24.10.2014. одржала предавање о клиничким путевима. Ово предавање и предавачи су заинтересовали и медије.

Доследно уважавање принципа добре клиничке праксе допринело је здрављу популације више од многих нових и скупих метода лечења. Клинички пут се сматра алатом који повећава стандардизованост радних процеса, а тиме и њихову предвидљивост.

У 80-тим годинама у САД су протоколи почели да се примењују у здравству где су добили и име клинички путеви. Десетак година касније следиле су Велика Британија и Аустралија, да би се у наредних десет година примена клиничких путева проширила по читавом свету. Клинички путеви представљају методологију за заједничко одлучивање и организацију здравствене заштите која се може предвидети - за добро дефинисану групу пацијената током једног дефинисаног периода. (Еuropean Pathway Association, 2003.).

Разлози за увођење КП. Уводе у праксу пружање здравствене заштите засноване на доказима и  омогућава брзи пренос клиничких смерница у праксу, изједначавају квалитет рада особља, побољшавају сигурност клиничког рада, унапређују односе између клиничких професија и побољшавају комуникацију између здравственог особља  и само су неки од разлога за увођење КП. Постоји  погрешно поистовећивање са  клиничким водичима и алгоритмима.

Водичи добре клиничке праксе и клинички путеви. Клинички водич је документ који приказује и рангира аргументе о најбољој постојећој дијагностици, лечењу и другим видовима обраде одређене болести односно здравственог стања, а базира се на темељном прегледу стручне литературе и опису постојећих доказа о ефикасности појединачних поступака превенције, дијагностике и лечења. Алгоритам је редослед кратких и специфичних упустава за извођење одређене процедуре или решавање одређеног проблема. Смисао алгоритма је побољшање и стандардизација одлучивања. Особине, садржај и фазе развоја (стварања) клиничког пута. Клинички пут је документ који обједињује клинички водич и алгоритам а приказује мулти дисциплинарну здравствену обраду одређене болести односно здравственог стања у форми редоследа свих поступака (услуга) од почетка до краја епизоде и омогућава њихово истовремено евидентирање односно евидентирање разлога одступања од предвиђеног поступка.

Значај тимског рада за израду и имплементацију клиничког пута. Клинички пут садржава услуге читавог здравственог тима који сарађује  у обради. Уместо класичне документације код које је сваку планирану активност потребно записати у празан формулар, у клинички пут члан здравственог тима означи уз већ предложену активност, да ли је била урађена или није.

Клинички пут обухвата временски ограничену епизоду одређене болести у примарној здравственој заштити или у болници а може да обухвати и целокупан болесников пут од примарног на секундарни ниво здравствене заштите и назад – у том случају говоримо о интегрисаном клиничком путу.

Циљ ове едукације је по речима др Данке Живановић, да упозна руководство установе, лекаре, медицинске сестре и информатичаре о појму клинички пут као и начину одабирања болести за које је могуће применити клинички пут; значају тимског рада у дефинисању и имплементацији клиничког пута и улози клиничког пута у унапређењу квалитета пружених здравствених услуга; формирању тима за израду и имплементацију клиничког пута и одређивање задатака;  усклађивању алгоритама и/или водича у клинички пут.     .........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com