ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

30.10.2014.
Нова здравствена политика у области права пацијената


Ново предавање у Подружници Лозница СЛД о правима пацијената одржала је 30.10.2014. Радојка Станковић, дипломирани правник и Саветник права пацијената у локалној самоуправи. Аутори овог стручног обраћања су и др Борка Грубор, председник Савета за здравље у градској скупштини и прим. др Нада Ђурић, подпредседник истог  Савета.

Прво се кренуло од права пацијената која су универзална права сваког човека која произилазе из општих људских права. У нашој Републици су ова права дефинисана Законом о правима пацијената као и пратећим подзаконским актима. Права осигураних лица су регулисана Законом о здравственом осигурању.

За помоћ у остваривању својих права из области здравствене заштите и здравственог осигурања, истакла је Рада Станковић, пацијент може да се обрати: здравственом раднику који руководи процесом рада у здравственој установи, директору здравствене установе, оснивачу приватне праксе, па тек Саветнику за заштиту права пацијената у локалној самоуправи, Савету за здравље у локалној самоуправи, Републичком фонду за здравствено осигурање-Заштитнику права осигураних лица, Министарству здравља-Здравственој инспекцији, Коморама здравствених радника и надлежном суду.

На основу Закона о правима пацијената (Сл. гласник РС, бр.45/13) који је ступио на снагу 30. маја 2013. године, заштитник права пацијената обезбеђује се у локалној самоуправи кроз рад саветника за заштиту пацијената и савета за здравље. Саветник пружа информације и савете о правима пацијената као и заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здр.заштите. Од 19 права из Закона о правима пацијената код 7 права се у одређеној мери додирују са надлежности заштитника осигураника и саветника пацијената: доступност здр.заштите, право на информације, право на превентивне мере, право на слободан избор, право детета у стационарној здр.установи, право на поштовање пацијентовог времена и право на олакшавање патње и бола.

Надлежности саветника права пацијената, здравственог инспектора и заштитника права осигураних лица су сличне али има и великих разлика о чему је посебно истакнуто на предавању.

Поред права пацијената истакнуто је о дужностима пацијената: одговорности за лично здравље, да потпуно информише здравствсвеног радника, да се дисциплиновано придржава упутстава и да предузима мере прописане терапије, да се придржава општих аката, кућног реда.

Пацијент има право на приватност код пружања здравствених слуга, право на приступ својим подацима, право да на сопствану одговорност напусти стационарну установу, право на поштовање пацијентовог времена – да му се закаже преглед, ако није могуће да одмах буде прегледан. Пацијент има право на обавештење, право на пристанак свих мера лечења, дијагностике, операције, примање крви и крвних деривата.

Дете до 15 година живота има право да буде смештено на болничко лечење у пратњи једног родитеља, усвијитеља или старатеља, када је могуће, уз оверен упут од РФЗО.

Када су у питању права осигураника ту се пре свега односи на права остваривања здраствене заштите када је неки апарат неиспараван или када здр.установе нису у могућности да изврше преглед у року од месец дана, и листа чекања на неке дијагностичеке процедуре, скенер, магнетна резонанца и сл. операције за које постоје дуге листе чекања.

Рада Станковић је истакла да је она почела да ради као Саветник 1.12.2013. и да је заједно са члновима Света за здравље прошла бројне обуке а имала је и дужност да упозна и здравствене раднике..........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com