ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

24.04.2015.
Нежељени догађаји – пријава и праћење

Нежељени догађај је било која нежељена повреда или компликација која доводи до појаве инвалидитета, смртног исхода или продуженог боравка у болници или другој здравственој установи. Ово је била суштина теме стручног предавања у оквиру Подружнице Лозница СЛД које је одржала прим. др Нада Ђурић, председник тима за акредитацију Дома здравља Лозница. Систем препознавања нежељених догађаја подразумева: извештавање и вођење документације о нежељеним догађајима, анализу нежељених догађаја како би се одредиле активности за спречавање понављања нежељеног догађаја, примена активности на унапређењу квалитета рада и објављивање резултата.

Др Ђурић је истакла да се циљеви за безбедност пацијента заснивају на међународним циљевима, који су поткрепљени истраживачким радом. Поменути циљеви имају утицај на целокупну здравствену установу и захтевају фокусиран и координисан напор да би се извршила њихова примена: процедуре у хирургији везане за безбедност, свођење на минимум могућности настанка инфекција у установама,  безбедно руковање лековима,  нега и лечење “правог” пацијента,  до безбедног лечења елиминисањем/свођењем на минимум нежељених догађаја.

Нежељени догађаји, који се обавезно евидентирају и пријављују, како истиче прим др Нада Ђурић, су падови и друге повреде пацијента или посетиоца током амбулантног или болничког лечења или превоза, повреда особља или изложеност потенцијално опасним материјама (крв, друге телесне излучевине, корозивне или отровне материје и сл.). Кашњење примене дијагностичких тестова или лечења, затим погрешна идентификација пацијента у току лечења или при давању лека, погрешно прописивање или давање другог лека, давање погрешне дозе лека или изостављање давања прописане дозе лека. Ту су и нежељене локалне реакције на давање лека или системска нежељена дејства лекова, нестанак медицинске документације из евиденције, интерперсонални конфликти међу пацијентима, особљем или узајамни.

Протокол нежељених догађаја се отвара и води у свим организационим јединицама здравствене установе. У свим службама протокол се отвара и води за сваки објекат и за сваку службу посебно. Поред уписивања нежељеног догађаја у протокол, попуњава се и образац за пријављивање нежељеног догађаја у два примерка. Један примерак остаје одложен у регистратор организационе јединице, а други се доставља Стручном савету установе. Лице које пријављује нежељени догађај  попуњава и образац за пријављивање нежељеног догађаја у два примерка. Један примерак обрасца за пријављивање остаје одложен у регистратор организационе јединице, а други главна сестра службе доставља Стручном савету установе, одмах по пријави нежељеног догађаја и о томе обавештава начелника Службе. Након разматрања на стручном савету обавештава се директор установе, а нарочито за оне нежељене догађаја који се понављају, а такође треба да се обавести и реагује Тим за безбеднодт установе, изјављује прим др Нада Ђурић.

 


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com