ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

19.11.2015.
Значај санитарног надзора у превенцији болничких инфекција

Дана 19.11.2015. године у сали Дома здравља у Лозници одржано је стручно и акредитовано предавање у оквиру КМЕ, у организацији СЛД Подружница Лозница, аутора др Борке Кокановић, републичког санитарног инспектора за Мачвански округ. Тема је била „Значај санитарног надзора у превенцији болничких инфекција“. Др Борка Кокановић је истакла да се контрола болничких инфекција одвија кроз интерни надзор у оквиру субјекта који обавља здравствену делатност, надзор Института/Завода за јавно здравље и надзор Министарства здравља.

Интерни надзор се спроводи у областима просторија, исхране, личне хигијене болесника и запослених лица, здравственог статуса запослених лица и отпада. Здравствена установа је у законској обавези, рекла је др Борка Кокакновић, да има конституисану Комисију за болничке инфекције која редовно одржава састанке, најмање два редовна састанка у току године као и лице именовано за контролу и праћење болничких инфекција. У оквиру установе редовно се мора врши контрола брисева на чистоћу, брисева руку запосленог особља, контрола стерилности материјала и сл.

Институт/Завод за јавно здравље врши надзор над поступањем по Плану и Програму за заштиту од болничких инфекција и на основу утврђеног стања доноси мишљење, даје предлоге и решења проблема а извештаје  подноси надлежним институције. Санитарни надзор је  надзор органа Државне управе односно Министарства здравља над применом прописа из области заштите здравља становништва и спроводе  га санитарни инспектори.

Област санитарног надзора регулисана је одређеним прописима као што су Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, Закон о санитарном надзору, Закон о заштити сатновништва од заразних болести, Закон о безбедности хране и други прописи нагласила је др Борка Кокановић Републички санитарни инспектор. Област превенције боничких инфекција регулисана је Правилником о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција.

Санитарни надзор који може бити редован и ванредан подразумева сагледавање санитарно хигијенског статуса здравствене установе: прилаз и изглед објекта, грађевинско стање, мрежа инфраструктуре, поступци стерилизације и дезинфекције уређаја, опреме и превозних средстава. Обавља се и контрола  поступања са медицинским отпадом од пунктова где се генерише до пунктова где се обавља третман медицинског отпада. Здравствене установе у којима се производи дистрибуира храна, обавља се и контрола централних и дистрибуитивних болничких кухиња и контрола следљивости ХАЦЦП. Када су у питању запослена лица врши се контрола вакциналног статуса, радне одеће, обуће као и контрола поштовања Закона о забрани пушења у здравственој установи.

На предавању је истакнуто да је крајњи циљ санитарног надзора превенција болничких инфекција којом се  постиже: уштеда средстава тј. трошкова лечења, планирана дужина лечења односно хоспитализације, задовољство корисника услуга-пацијената и подизање поверења у здравствени систем и здравствене професионалце.

 

 

 

 

 

 

 


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com