ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

07.04.2016.
Нови приступи у превенцији болести зависности

Стручни састанак на тему „Нови приступи у превенцији болести зависности међу младима“ је одржан дана 07.04.2016. у сали за едукацију СЛД Лозница, а предавач је била прим. др Нада Ђурић, епидемиолог која се скоро две деценије бави превенцијом БЗ у Лозници и у региону.

На почетку излагања др Ђурић је изнела да се наркоманија или болести зависности епидемијски шире у свим земљама света па и у нашој земљи од шездесетих година прошлог века. Дроге или ПАС (психоаактивне супстанце) највише користе млади узраста између 14 и 25 година. Узимају је из радозналости, досаде, потиштености, жеље за авантуром, слабости да одбију понуђену дрогу, као и недостатка чвршће везе с породицом. ПАС још увек схватају као добру забаву, бежање у нестварни свет, чак и као моду или начин да уђу у свет одраслих. Већина младих људи, ипак, не узима ПАС. Мањи број ће после првог узимања то поновити неколико пута и код њих већ постоји опасност да постану зависници. Најучесталија ПАС коју користе млади у нашем поднебљу је марихуана, хашиш и хашишово уље. Иако званичних података нема, стручњаци све чешће тврде да је око 60% младих, највише средњошколаца, у контакту са дрогом.

Последњих година се изменила социјална структура зависника. На почетку ове епидемије, они су припадали вишим социјалним слојевима, док су сада из средњег и нижег слоја друштва. Код нас је најпопуларнија марихуана. У контакту са дрогома је био већи део популације од 15 до 25 година. Нема јефтине дроге, па се у потрази за новцем она често препродаје и тако се чини кривично дело.

У новије време се време се вршила евалуација превентивних програма код нас  и у свету. Показало се да су у превенцији БЗ најважнији родитељи узимајући у обзир и примордијалну превенцију, примарну, секундарну и терцијалну превенцију.

Здравствени систем као и образовни систем имају своју улогу у превенцији, а цео државни систем са својим правним и правосудним системом, полицијом, министарства је укључен у спречавање болести зависности кроз обавезе из Стратегије о спречавању злоупотребе дрога до 2021. Потребно је да школски програми обухвате младе пре него што се одређени облици понашања успоставе. Потребно је обухватити све ПАС узимајући у обзир дуван, алкохол и илегалне дроге. Рад са родитељима је веома важан.

Неки од начина примарне превенције БЗ којом се у нашој средини бавимо, истакла је др Нада Ђурић, је креативни рад са младима на вршњачкој едукацији којом кроз игру, рад у групама, играње улога, мини презентација које сами праве. Одлични вршњачки едукатори (ВЕ) на себи својствен начин врше преношење информација и пожељних облика понашања. То они раде кроз формалне облике али још више кроз неформалне облике, дружење. Користимо едукативне филмове, презентације, представе, штампа се едукативни материјал, праве се праве медијске кампање са учешћем ВЕ, са билбордима, банерима, плакaтима, лифлетима, перформансима. Подршка локалне самоуправе за ове програме је у Лозници веома видљива и континуирана и представља позитиван пример у Србији. Партнерство Омладинског центра, НВО, школа, здравственог система је дала резултате. Ради се и на законском оквиру, на Локалном акционом плану за борбу против болести зависности у локалној средини. Када сви актери буду радили све што могу и све што се од њих очекује, биће и бољи резултати.


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com