ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

21.04.2016.
Мултидисциплинарни приступ у лечењу рака

Малигне болести представљају око 200 обољења са различитим карактеристикама. Спознаја да пацијент има рак је велики емоционални и психички стрес, за који је  потребно  припремити како самог пацијента, тако и породицу. Мултидисциплинарни приступ је интегрисани приступ лечењу, где медицински и сродни стручњаци, доносе одлуку о избору најбоље опције лечења за пацииента са раком.

Стандардни модалитети терапије у онкологији су:

1) Хирургија
2) Радиотерапија
3) Хемиотерапија
4) Хормонотерапија
5) Имунотерапија

Нови трендови у  онколошкој терапији су:

1) У оквиру радиотерапије ( ЦТ симулација, Конформална РТ, Протонска терапија и Стереотаксична радиохирусгија),
2) Молекуларно циљана терапија и
3) Ген-ска  терапија.


Основни ПРИНЦИП и ДОКТРИНА је ТИМСКА ОБРАДА, ЛЕЧЕЊЕ и ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА

Тим је КОНЗИЛИЈУМ у саставу:

1) Хирург
2) Патолог
3) Радиотерапеут
4) Хемиотерапеут и по потреби пихолог, социјални радник и друге специјалности.

Одговорност тима је у: доношењу одлуке о избору терапије, сваки ћлан је одговоран за део терапијске процедуре која се односи на његову специјалност, тим у целини је супервизор програма праћења рецидива болести и компликација терапије и тим је одговарн за објективну евалуацију резултата лечења.

Хируршки захват се не сме започети без птетходне патохистолошке верификације болести и презентацији конзилујуму. Циљ је КУРАТИВНИ који подразумева покушај излечења уз задовољавајући квалитет живота и ПАЛИЈАТИВНИ.

Лечење у онкологији имадва равноправна циља:

1) Дуготрајна и комплетна ремисија и
2) Задовољавајући квалитет живота.

Морају се поштпвати основни НАУЧНИ И ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ у лечењу.Основни ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ су:

1) Принцип поштовања личности и аутономије болесника,
2) Принцип чињења доброг и
3) Принцип праведности.


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com