ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

12.01.2017.
Средина и дете

Стручни састанак „Средина и дете“, одржан је 12.01.2017. године у сали за едукацију СЛД Лозница.

Предавач на стручном скупу је била je др Славица Петровић Тадић, специјалиста хигијене Општа болница Лозница.

Карактеристика дечјег доба је интензиван раст и развој, повећано трошење енегргије, колебљивост имунолошких  снага што захтева одговарајуће услове живота. Многи научници сматрају да су три основна васпитна фактора за дете битна: породица, средина, школа. Lowrence Green наводи три основне групе фактора који одређују стил живота: а) Предиспонирајући (знање, веровање, вредности, формирају се у породици);  б) Омогућавајући (услови живота , променљиви су); в) Подржавајући (представљају одговор на понашање било да се ради о „награди“ или „казни“ што повратно делује на одређена понашања). Утицај породице је изузетно јак ако се има на уму да дете у њој осећа општу породичну атмосверу и осећање сигурности (срдачан однос родитеља према детету, омогућавање слободе активности детета, подстицање на самосталност и радозналост, благост и емоционално топли односи).

Дете у свом развоју пролази кроз извесне фазе: Фаза од рођења до треће године живота. Тада се код деце буди свест и жеља за што већим упознавањем невидљивог света. Фаза од треће до шесте године, период када дете стиче своје „ја“, фаза дечје игре и конкретног интересовања. У нашој околине на здравствено стање и раст и развој делује пет група егзогених фактора: Вода у организму код детета чини 3/4 телесне тежине, па је живот без ње немогућ. Данас 1/3 деце у свету нема воде за пиће, честе су хидричне епидемије. Услов за здравље је узимање хигијенски исправне воде за пиће. Исхрана као фактор за здравље и болест врло битна. Половина становништва гладује а две трећине се неадекватно храни. Узроци који у нашој средини делују су: здравствена непросвећеност, навике и заблуде у вези са храном, неправилна обрада, дистрибуција, нехигијенско чување намириница и немогућности стицања знања из ове области. Становање је битан фактор који утиче на здравље како физичко тако и психичко (астма, неуроза, рахитис...).. Отпадне материје све чешће угрожавају здравље. Индустријски отпад и продукти сагоревања као и употреба хемијских средстава све више угрожавају здравље наших најближих.

Школска средина у дугом низу може позитивно и негативно утицати на здравље деце. Негативни фактори у школској средини су: Физички фактори (бука, вибрације, температура, осветљење..).Хемијски фактори (гасови, киселине, базе, метали,...). Биолошки фактори (вируси, бактерије, паразити, гљивице,...) Психолошки и социјални фактори (међусобни односи дете-наставник, дете- дете, родитељ- наставник, жеља за успехом, пасивно пушење...). Позитиван утицај школске средине се огледа кроз развијања радних навика, социјална адаптација , формирање образаца поншања, тј. стила живота. У њој се формирају навике и вештине које чувају и унапређују здравље. У условима живота данас, пуног стреса, разних загађења животне околине, породица, школа, и шира друштвена заједница морају више него икад утицати на формирање здравог стила шивота младе особе.

 

 


.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com